غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نخستین نمایشگاه بومی‌سازی قطعات ،تجهیزات و مواد صنعت فولاد

شناسه : 3118250

غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نخستین نمایشگاه بومی‌سازی قطعات ،تجهیزات و مواد صنعت فولادغرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در نخستین نمایشگاه بومی‌سازی قطعات ،تجهیزات و مواد صنعت فولاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.