بازدید دانش آموزان از موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 3809203

بازدید دانش آموزان از موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهوازبازدید دانش آموزان از موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.