ارتقا رتبه‌ی بیش از 300 عضو غیرهیئت علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 5679151

ارتقا رتبه‌ی بیش از 300 عضو غیرهیئت علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز


مدیر امور اداری دانشگاه خبر داد:

مدیر امور اداری دانشگاه خبر داد:

ارتقا رتبه‌ی بیش از 300 عضو غیرهیئت علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

مدیر امور اداری دانشگاه شهید چمران اهواز از ارتقا رتبه‌ی بیش از 300 عضو غیر هئیت علمی این دانشگاه از زمان استحقاق، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر اسماعیل‌زاده در این باره بیان کرد: کارگروه ارتقا رتبه‌ی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه از کارشناسان منتخب معاونت‌های این دانشگاه تشکیل شده است.
وی افزود: از زمان تشکیل این کارگروه پرونده‌ی ارتقای رتبه 154 عضو غیر هیئت علمی مطابق با شیوه‌نامه‌ی اصلاحی و در 18 جلسه کارگروه ارتقا رتبه انجام شده و احکام ارتقا نیز صادر شده است.
مدیر امور اداری دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: همچنین بررسی پرونده‌ی ارتقا رتبه‌ی بیش از 182 عضو غیر هیئت علمی نیز در 19 جلسه کارگروه ارتقا رتبه، مطابق شیوه‌نامه‌ی جدید، انجام شده است.
اسماعیل‌زاده، ادامه داد: تدوین شیوه‌نامه‌ی جدید ارتقا رتبه اعضای غیر هیئت علمی متناسبت با نسخه‌ی جدید آیین‌نامه استخدامی (مورخ 97/10/2) در جلسات متعدد کارگروه ارتقا رتبه و با هدایت هیئت اجرایی منابع انسانی بررسی و 30 آذرماه سال 1398 تصویب شده است.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.