سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز


سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام شد.

آقایان(دانشجویان، کارکنان، هیئت‌علمی) : روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 الی 11:30 صبح

خانم‌ها(دانشجویان، کارکنان، هیئت‌علمی): روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه از ساعت 9 الی 11:30 صبح

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه تا 15 شهریورماه امسال برقرار است.