سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام شد.

آقایان(دانشجویان، کارکنان، هیئت‌علمی) : روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 الی 11:30 صبح

خانم‌ها(دانشجویان، کارکنان، هیئت‌علمی): روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه از ساعت 9 الی 11:30 صبح

سانس‌های فوق‌العاده استخر دانشگاه تا 15 شهریورماه امسال برقرار است.